โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศกาลปีใหม่

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศกาลปีใหม่ ณ จุดตรวจหลักตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

(Visited 8 times, 1 visits today)