รับฟังชี้แจงการอัปโหลดข้อมูล จปฐ. ผ่าน TV พช

วันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ ขาวล้วน มอบหมายให้นางศรีพรรณ ธูปบูชา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวธัญญาณี ศรีใจอินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมรับฟังชี้แจงการอัปโหลดข้อมูล จปฐ. ผ่าน TV พช ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

(Visited 9 times, 1 visits today)