ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นายไพโรจน์  ขาวล้วน พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ มีนายบุญเลิศ ศิริษา นายอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมี ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พนักงาน ลูกจ้างอำเภอหนองม่วงไข่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม(ชั้น2) อาคารที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

(Visited 20 times, 1 visits today)