ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

เข้าชม 16 ครั้ง

นายศุภกิจ  เสือโต พัฒนาการอำเภอหนองม่วง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วง ร่วมประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อติดตามงาน และจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วง  ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

(Visited 16 times, 1 visits today)