การประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 5 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video conference)

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายศุภกิจ  เสือโต พัฒนาการอำเภอหนองม่วง มอบหมายให้นายธีรสิทธิ์  สีขัดเค้า นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วง เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 5 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video conference) ในการก้าวต่อไปของโครงการตลาดประชารัฐ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

(Visited 6 times, 1 visits today)