สพอ.หนองมะโมง ร่วมโครงการพัฒนาบทบาทสตรีฝึกอบรมทักษะการจัดการระบบความคิดและเเลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาบุคลิกภาพ

@หนองมะโมง วันที่ 11 ก.ค.61 เวลา 09.00 นางจิดาภา พุ่มมณ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาชุมชนอำเภอหนองมะโมง ลงพื้นที่ หมู่.7 บ้านหนองไม้แก่น ต.สะพานหิน เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์และรับลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ ที่จะเข้าร่วมโครงการ otop นวัตวิถี

วันนี้ 21 พ.ค.61 เวลา 16.00น. นางจิดาภา พุ่มมณี พัฒนากา [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนหนองมะโมง ค้นหาผลิตภัณฑ์ 8 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ otop ชุมชนท่องเที่ยวโดยโรงเรียน otop

4 พ.ค. 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนหนองมะโมง นางสาวนิตยา คำย [...]
อ่านเพิ่มเติม