วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการ อ.หนองมะโมง และปลัดฝ่ายปกครอง นางภูสุตา บุญไว พร้อมเจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ ให้ความรู้ เรื่อง การออมแห่งชาติ(กอช.) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่องทางการตลาด แนวทางการดำเนินโครงการ ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี (การปักผ้าด้นมือ)อ.หนองมะโมง เพื่อติดตามและกำกับดูแล และร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งที่หมู่ 1 ,11,ต.หนองมะโมงและ หมู่ที่ 3 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

(Visited 48 times, 1 visits today)