วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการ อ.หนองมะโมง นางภูสุตา บุญไว ปลัดฝ่ายปกครอง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อกำกับดูแลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี อ.หนองมะโมง หมู่ที่ 6 ,11,12 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

17 มิ.ย.62

(Visited 36 times, 1 visits today)