@สพอ.หนองมะโมง 11/6/62 นายสำราญ นันทนีย์ รอง ผวจ.ชัยนาท ประธานโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 โดยมี นางพงษ์อุมา โพธิ์กะต้น นายอำเภอหนองมะโมง พร้อม หน.ส่วนราชการ กลุ่มองค์กร ประชาชนชาวบ้านศรีพัฒนา ม. 6 ตำบลกุดจอก ให้การต้อนรับ และนำเสนอกิจกรรมดีเด่น

@สพอ.หนองมะโมง

(Visited 43 times, 1 visits today)