นายสมหวัง พ่วงบางโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานรับฟังการบรรยายธรรม พระภิกษุสงฆ์เจริญพุทธมนต์ และประกอบพิธีถวายองค์กฐินสามัคคี

11 พ.ย. 61 เวลา 9.00 – 12.30 น นายสมหวัง พ่วงบางโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานรับฟังการบรรยายธรรม พระภิกษุสงฆ์เจริญพุทธมนต์ และประกอบพิธีถวายองค์กฐินสามัคคี มีนางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรม นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผอ.กองแผน พัฒนาการจังหวัดชัยนาท พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดหนองหวาย ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

(Visited 11 times, 1 visits today)