สพอ.หนองมะโมงร่วมรับฟังชี้แจงและฝึกปฏิติบัติการแอปพลิเคชั่น แอ่งเล็ก เช็คอิน Feeder

วันนี้ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.นางจิดาภา พุ่มมณี พัฒนาการอำเภอหนองมะโมงและเจ้าหน้าพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังการ

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน otop นวัติวิถี หมู่ละ 5 คน ของอำเภอหนองมะโมง เป็นแกนนำในการฝึกปฏิบัติครั้งนี้โดยมีการสำรวจและบันทึกข้อมูล 8 ด้าน ของชุมชน

(Visited 30 times, 1 visits today)