สพอ.หนองมะโมง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ที่มาติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

@สพอ.หนองมะโมง วันที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 10.00 น. นางจิดาภา พุ่มมณี พัฒนาการอำเภอหนองมะโมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ที่มาติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของอำเภอหนองมะโมง และได้ลงเยี่ยมชมหมู่บ้านเป้าหมาย

(Visited 39 times, 1 visits today)