อำเภอหนองกี่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเทศบาลตำบลดอนอะรางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าย้อมสีธรรมชาติ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นางสาววรางคณา อิ [...]
อ่านเพิ่มเติม