วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ร้อยตรีเสถียร สาระสิทธิ์ นายอำเภอหนองกี่ เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านไทยพัฒนา ม.12 ต.ดอนอะราง ณ ทุ่งทานตะวันเขื่อนห้วยยาง ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ โดยมีนางสาววรางคณา อินทรเจริญ  พัฒนาการอำเภอหนองกี่ กล่าวรายงาน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายเดโช วันทนาพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด  โดยภายในงานมีกิจกรรมจำลองการท่องเที่ยววิถีชุมชน  มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพเช็คอินที่ทุ่งทานตะวัน และสักการะเจ้าพ่อหนองหิน มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านไทยพัฒนา ม.12 ต.ดอนอะราง

(Visited 88 times, 1 visits today)