เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน บ้านโนนพยอม ม.10 ต.ดอนอะราง

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ร้อยตรีเสถียร สาระสิทธิ์ นายอำเภอหนองกี่ เป็นประธานเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน บ้านโนนพยอม ม.10 ต.ดอนอะราง ณ ศาลากลางหมู่บ้าน โดยมีผู้เข้ามาร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งในงานมีกิจกรรมตลาดชุมชน เชิญนักท่องเที่ยวถ่ายภาพเช็คอิน และสักการะหลวงปู่หมุนที่วัดป่าสามัคคีธรรม และชมการแสดงของหมู่บ้าน

(Visited 28 times, 1 visits today)