อำเภอหนองกี่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเทศบาลตำบลดอนอะรางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าย้อมสีธรรมชาติ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นางสาววรางคณา อินทรเจริญ พัฒนาการอำเภอหนองกี่ ร่วมกับเทศบาลตำบลดอนอะราง และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชาพิจารน์ข้อมูลกับชาวบ้าน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าไหม โดยค้นหาลายเอกลักษณ์ โลโก้และบรรจุภัณฑ์ ให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับวิถีชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนเมืองรุ้งบ้านหนองอ้อยช้าง ม.8 ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่

(Visited 20 times, 1 visits today)