ร่วมพิธีวันปิยมหาราช

วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาววรางคณา อินทรเจริญ พัฒนาการอำเภอหนองกี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนางเอมอร เชือกรัมย์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ พร้อมด้วยคณะกรรมการ กพสอ. ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต(วันปิยมหาราช) ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 14 times, 1 visits today)