ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. นางสาววรางคณา อินทรเจริญ พัฒนาการอำเภอหนองกี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องหน้าพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต(วันปิยมหาราช) ณ หอประชุมอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 17 times, 1 visits today)