ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาววรางคณา อินทรเจริญ พัฒนาการอำเภอหนองกี่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สมาชิกจิตอาสา อำเภอหนองกี่ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง ม.1 ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายอำเภอหนองกี่เป็นประธาน

 
(Visited 10 times, 1 visits today)