ทอดผ้าป่าขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 13 – 14 ก.พ 2561  นายอรุณ แสงสุขคู่ พอ.หนองกี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เทศบาลตำบลดอนอะราง ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ ณ สนามโคกรักสเตเดียมม.11 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อลดปัญหาและปริมาณขยะ ด้วยวิธีการคัดแยกขยะที่ยังเป็นประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความสามัคคีในชุมชนต่างๆ

(Visited 30 times, 1 visits today)