ชาวนายุคใหม่ ต้องไถกลบตอซังข้าว

วันที่ 14 ก.พ 2561  นายอรุณ แสงสุขคู่ พัฒนาการอำเภอหนองกี ร่วมกิจกรรม “ชาวนายุคใหม่ ต้องไถกลบตอซังข้าว” ณ บ้านนาจาน ม.6 ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรไถกลบตอซังฟางข้าว หรือเศษซากพืชไร่ที่เหลืออยู่ในไร่นาหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ซึ่งจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้โปร่งร่วนซุยเพิ่มการซึมผ่านของน้ำทำให้ดินมีความเหมาะสมต่อการปลูกพืช   เป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุธาตุอาหารพืชและเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ลงในดิน ทั้งนี้จุลินทรีย์ดินบางตัวจะมีผลดีช่วยลดปริมาณเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคพืชบางชนิดในดินให้ลดน้อยลง

(Visited 33 times, 1 visits today)