รับการติดตามจากนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรับการติดตามจากนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ในการดำเนินโครงการ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และงานนโยบายฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และพื้นที่บ้านโคกหนองหิน ม.9 ต.บุกระสัง โดยได้มีการสุ่มสอบถามข้อมูล และสัมภาษณ์ในระดับพื้นที่ดังกล่าว

(Visited 19 times, 1 visits today)