เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 อำเภอหนองกี่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอหนองกี่  ได้จัดประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ ณ หอประชุมอำเภอหนองกี่ โดยมีนายกำพล สิริรัตตนนท์ นายอำเภอหนองกี่ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ และมีภาคีเครือข่าย ได้มาบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุม

(Visited 23 times, 1 visits today)