การส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

วันที่ 30 มกราคม 2561 อำเภอหนองกี่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ณ หอประชุมอำเภอหนองกี่

(Visited 36 times, 1 visits today)