ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 26 ม.ค.61 อำเภอหนองกี่จัดประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนกองทุนฯ ณ หอประชุมอำเภอหนองกี่ โดยมีนายกำพล สิริรัตตนนท์ นายอำเภอหนองกี่ ได้บรรยายพิเศษ , นายอรุณ แสงสุขคู่ พัฒนาการอำเภอหนองกี่ บรรยายแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนฯ และมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้การสนับสนุนฯ

(Visited 19 times, 1 visits today)