ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นายสมยศ แน่นศรี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองหาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี