โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ อำเภอโนนดินแดง

เข้าชม 58 ครั้ง

@ สพอ.โนนดินแดง     วันที่ 29 มกราคม 2561  ทีมงานสพอโนนดินแดง นำโดย นายวรศักดิ์ สังวาลย์รัมย์ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ อำเภอโนนดินแดง   ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์   ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณ เฉลิมศรี ศิริพงศธร สรรพากรอำเภอโนนดินแดง บรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการเครือข่าย

 

 

(Visited 58 times, 1 visits today)