สนับสนุนและแนะนำกลุ่มอาชีพ จัดทำโครงการเพื่อขอรับเงินสนุบสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 32 ครั้ง

@ สพอ.โนนดินแดง

วันที่  1  กุมภาพันธ์ 2561  นายสาธิต  ตีเมืองซ้าย  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ได้รับมอบหมายจาก  พัฒนาการอำเภอโนนดินแดง ลงพื้นที่ ม.10 ตำบลลำนางรอง สนับสนุนสนับสนุนและแนะนำกลุ่มอาชีพ จัดทำโครงการเพื่อขอรับเงินสนุบสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ณ ที่ทำการ คณะกรรมกาารพัฒนาสตรีตำบลลำนางรอง  อำเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 32 times, 1 visits today)