สนับสนุนและแนะนำกลุ่มอาชีพ จัดทำโครงการเพื่อขอรับเงินสนุบสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

@ สพอ.โนนดินแดง

วันที่  1  กุมภาพันธ์ 2561  นายสาธิต  ตีเมืองซ้าย  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ได้รับมอบหมายจาก  พัฒนาการอำเภอโนนดินแดง ลงพื้นที่ ม.10 ตำบลลำนางรอง สนับสนุนสนับสนุนและแนะนำกลุ่มอาชีพ จัดทำโครงการเพื่อขอรับเงินสนุบสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ณ ที่ทำการ คณะกรรมกาารพัฒนาสตรีตำบลลำนางรอง  อำเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 29 times, 1 visits today)