ทีมงาน สพอ.โนนดินแดง เข้าร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านลำนางรอง จากการบริหารงานของกองทุนชุมชนบ้านลำนางรอง หมู่ที่ 1 ตำบลลำนางรอง

เข้าชม 65 ครั้ง

@บุรีรัมย์@ สพอ.โนนดินแดง  วันนี้ นายไชยยา   จันทร์พุ่ม  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ได้รับมอบหมายจากนายวรศักดิ์  สังวาลรัมย์  พัฒนาการอำเภอโนนดินแดง เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านลำนางรอง  จากการบริหารงานของกองทุนชุมชนบ้านลำนางรอง  หมู่ที่  1  ตำบลลำนางรอง  โดยการนำของนายอดิศร  ระบือพิณ  ประธานพร้อมด้วยกรรมการ  เป็นอีกหนึ่งมิติของการทำงานด้านพัฒนาชุมชนภายใต้การทุนชุมชนเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  บริหารชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง  คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

(Visited 65 times, 1 visits today)