เตรียมความพร้อมงานชุมนุมสตรีเนินขาม “สตรีเนินขาม งามอย่างไทยนิยม”

 

 

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายกฤชวัชร แก้วพรม จัดประชุม เตรียมความพร้อมจัดงานชุมนุมสตรีอำเภอเนินขาม ในชื่องาน “สตรีเนินขาม งามอย่างไทยนิยม”

(Visited 25 times, 1 visits today)