นางเกศลา ทองคำเจริญ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อยกรมการพัฒนาชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nikhomkhamsoi วันที่ 25 มี.ค. 2562

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาสารสนเทศชุมชน (ส่วนที่3-CIA)

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาสารสนเทศชุมชน (ส [...]