นางเกศลา ทองคำเจริญ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อยกรมการพัฒนาชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nikhomkhamsoi วันที่ 25 พ.ย. 2562

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ภาคีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.นิคมฯ ร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ครบรอบ ๑๕ ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nikhomkhamsoi วันที่ 22 พ.ย. 2562

(สพอ.นิคมคำสร้อย) กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคำนางโอก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผลการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๒

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nikhomkhamsoi วันที่ 25 มี.ค. 2562

(สพอ.นิคมคำสร้อย) แนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ส่วนที่ 2 TLD)

แนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สารสนเทศตำบลต้น [...]