พัฒนาการอำเภองาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว ร่วมพิธีเปิดโครงการ”ลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยมือเรา”กิจกรรม “สำนักงานร่มรื่น” และรับมอบต้นกล้าไม้สำหรับนำไปปลูก

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศั [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว ติดตาม สนับสนุน ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ตลาดนัดเมืองง้าวเงิน) ภาคีเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มสัมมาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกรแปรรูป ฯลฯ ร่วมจำหน่ายสินค้า ภายในงานมีกิจกรรมอีซูซุมินิสไมล์เดย์ ร่วมกับเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหลวงเหนือ จัดกิจกรรมเพื่อสมทบทุนป้องกันยาเสพติดและหมอกควันไฟป่า

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายสันติ วิทวุฒิศั [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงาานพัฒนาชุมชนอำเภองาว ดำเนินงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศั [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการอำเภองาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ คณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านบ้านข่อย เรื่องการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศั [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการอำเภองาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว ร่วมโครงการ “ลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยมือเรา” กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสันติ วิทวุฒิศั [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการอำเภองาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศั [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการอำเภองาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว ให้การต้อนรับนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภองาว เยี่ยมให้กำลังใจ ติดตาม/สนับสนุน ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มกล้วยบาบีคิวแม่กวัก

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการอำเภองาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว เปิดหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ้านแม่กวัก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา10.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศัก [...]
อ่านเพิ่มเติม