พัฒนาการอำเภองาว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว กิจกรรมตัวชี้วัดการออม ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านแม่กวัก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศักดิ์ พัฒนาการอำเภองาว มอบหมายให้นางสาวนัดดา เพียรอนุรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กิจกรรมตัวชี้วัดการออม ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านแม่กวัก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยมีนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภองาว ร่วมพบปะประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวฯ

(Visited 18 times, 1 visits today)