พัฒนาการอำเภองาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว ประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำเดือน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศักดิ์ พัฒนาการอำเภองาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว ประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำเดือน ณ ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานรากอำเภองาว จังหวัดลำปาง

(Visited 16 times, 1 visits today)