พัฒนาการอำเภองาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว ติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2562 ผ่านระบบ TV พช.

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศักดิ์ พัฒนาการอำเภองาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว ติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2562 ผ่านระบบ TV พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว จังหวัดลำปาง

(Visited 19 times, 1 visits today)