นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานการจัดเวทีประชาคมครั้งที่ 1 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ

นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้” (Kick off) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาร่วมเปิดงาน