ร่วมถ่ายทำสารคดีหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบะหว้า ม.5,7 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

@นาหว้า 10ต.ค.2561 นางสาวสุริยาวดี ภิรมย์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า มอบหมายให้นางสาวศรินพรรณ ชาวันดี พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลท่าเรือ ร่วมถ่ายทำสารคดีหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบะหว้า ม.5,7 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยมีพี่น้องบ้านบะหว้า ร่วมให้ข้อมูลแก่ทีมงานถ่ายทำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(Visited 30 times, 1 visits today)