นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานในพิธีเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่5,9 ตำบลเหล่าพัฒนา

@นาหว้า วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานในพิธีเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่5,9 ตำบลเหล่าพัฒนา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายหมู่บ้านนวัตวิถีร่วมงาน ณ ศูนย์หัตถกรรมทอเสื่อกกบ้านเหล่าพัฒนา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และในงานมีกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว ชมวิถีชีวิตชนเผ่าไทกะเลิง การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกก นั่งรถชมธรรมชาติห้วยหนองโดก และรับประทานอาหารพื้นถิ่น

(Visited 84 times, 1 visits today)