นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานในพิธีเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบะหว้า หมู่ที่5,7 ตำบลท่าเรือ

@นาหว้า วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานในพิธีเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบะหว้า หมู่ที่5,7 ตำบลท่าเรือ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายหมู่บ้านนวัตวิถีร่วมงาน ณ ลานศูนย์ท่อผ้าพื้นเมือง บ้านบะหว้า ม.5 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และในงานมีกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว ชมวิถีชีวิตชนเผ่าไทแสก สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชมการสาธิตการย้อมผ้าหมักขี่ควาย นั่งรถชมธรรมชาติริมฝั่งห้วยน้ำแก และรับประทานอาหารพื้นถิ่นที่จุดแลนมาร์คพร้อมกับรับชมการแสดงของชนเผ่าไทแสก

(Visited 33 times, 1 visits today)