ติดตามประเมินผลและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลการพัฒนาดีเด่น ตามโครงการยกระดับและขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (งบพัฒนาจังหวัด) ปี 2561

@นาหว้า วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นางสาวสุริยาวดี ภิรมย์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ นายสุรพล แก้วอินธิ หน.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะฯ (โซนเหนือ) ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลการพัฒนาดีเด่น ตามโครงการยกระดับและขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (งบพัฒนาจังหวัด) ปี 2561 ณ บ้านสามัคคี ม.7 และบ้านกุดน้ำใส ม.6 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพน

(Visited 32 times, 1 visits today)