การดำเนินงานและประกวดกองทุนแม่ดีเด่น ระดับจังหวัด กลุ่มโซนเหนือ

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น นายสุรพล แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าคณะกรรมการประกวดเชิดชูเกียรติหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผนดิน ระดับ B และ C ดีเด่น ประจำปี 2561 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า เพื่อติดตามการดำเนินงานและประกวดกองทุนแม่ดีเด่น ระดับจังหวัด กลุ่มโซนเหนือ เยี่ยมชมกิจกรรมเชื่อมโยงการเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการนี้ นางสาวสุริยาวดี ภิรมย์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้นำกลุ่มองค์กรบ้านเหล่าพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการ

(Visited 78 times, 1 visits today)