ติดตามประเมินผลและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลการพัฒนาดีเด่น ตามโครงการยกระดับและขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (งบพัฒนาจังหวัด) ปี 2561

@นาหว้า วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นางสาวสุริยาวดี ภิรมย์ พั [...]
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ วัดพระธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า

@นาหว้า 12 สิงหาคม 2561 นางสาวสุริยาวดี ภิรมย์ พัฒนาการ [...]
อ่านเพิ่มเติม