นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานการฝึกอบรมโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง ระหว่าง 6-8 กรกฎาคม 2561

@นาหว้า >>>วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. [...]
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดการฝึกอบรมโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

@นาหว้า >>>วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.น [...]
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดการฝึกอบรมโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง ระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว

@นาหว้า >>>วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. [...]
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดการฝึกอบรมโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน

@นาหว้า >>>วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอง บ้านเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

@ อ.นาหว้า จ.นครพนม วันที่ 20 ก.ค. 2561 เวลา 15.30 น. น [...]
อ่านเพิ่มเติม

ชนเผ่าไทอีสานบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1,2,8 ตำบลท่าเรือ หมู่บ้านแห่งเสียงดนตรีมีวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านทำเครื่องดนตรีอีสานร่วมถ่ายทำรายการ “เช้านี้ที่นี้หมอชิต” ของช่อง 7 สี

@นาหว้า 12 ก.ค.61 เวลา 11.00 น. นางสาวสุริยาวดี ภิรมย์ [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานเปิดงาน “วิถีไทย วิถีพุทธ รำบูชาพระธาตุประจำวันเกิด” อำเภอนาหว้า มีองค์พระธาตุประสิทธิ์ เป็นพระธาตุประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี

@นาหว้า 12 ก.ค.61 เวลา 06.00 น.นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ [...]
อ่านเพิ่มเติม