ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวม เชื่อมโยงอัตลักษณ์ และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

@นาหว้า>>วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางส [...]
อ่านเพิ่มเติม

จัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรองรับการท่องเที่ยว ในงานมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รองรับการท่องเที่ยว ” บ้านพ่อ พอเพียง” จังหวัดนครพนม

@นาหว้า>>>วันที่ 6 เมษายน 2561 นางสาวสุริยาวดี [...]
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมงานวันข้าราชการพลเรือนและร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครพนม ประจำปี 2561

@นาหว้า วันที่ 31 มีนาคม 2561 นางสาวสุริยาวดี ภิรมย์ พั [...]
อ่านเพิ่มเติม