นำผู้แทนครอบครัวพัฒนาที่อบรมตามโครงการยกระดับและขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ(งบพัฒนาจังหวัด) บ้านสามัคคี และบ้านกุดน้ำใส ตำบลนางัว รวม 80 คน ศึกษาดูงานและเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

@อำเภอนาหว้า 25 มีนาคม 2561 ภายใต้การอำนวยการของ นายวีร [...]

อ่านต่อ

จัดอบรมโครงการยกระดับและขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ(งบพัฒนาจังหวัด) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 40 ครัวเรือน ณ บ้านสามัคคี ม.7 ตำบลนางัว

@นาหว้า 24 มีนาคม 2561 นางสาวสุริยาวดี ภิรมย์ พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานเปิดโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” บ้านนาหว้า หมุู่ที่ 2 ตำบลนาหว้า เวทีครั้งที่ 2

@นาหว้า วันที่ 23 มี.ค.2561 นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นาย [...]

อ่านต่อ

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการประกวดหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข)​

@นาหว้า วันที่ 21 มี.ค. 61 เวลา 13.30 น.นายวีระ จรูญพิท [...]

อ่านต่อ

นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจในการดำเนินการ(เวที 2 )

@อำเภอนาหว้า 20 มี.ค 61 เวลา 10.00 น.นายวีระ จรูญพิทักษ [...]

อ่านต่อ

ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล พื้นที่ตำบลท่าเรือ จัดเวทีครั้งที่ 1

@นาหว้า วันที่ 14 มีนาคม 2561 นางสาวสุริยาวดี ภิรมย์ พั [...]

อ่านต่อ

ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล พื้นที่ตำบลท่าเรือ จัดเวทีครั้งที่ 1

@นาหว้า วันที่ 13 มีนาคม 2561 นางสาวสุริยาวดี ภิรมย์ พั [...]

อ่านต่อ

ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล พื้นที่ตำบลท่าเรือ จัดเวทีครั้งที่ 1

@นาหว้า วันที่ 12 มีนาคม 2561 นางสาวสุริยาวดี ภิรมย์ พั [...]

อ่านต่อ

ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล พื้นที่ตำบลท่าเรือ จัดเวทีครั้งที่ 1

@นาหว้า วันที่ 9 มีนาคม 2561 นางสาวสุริยาวดี ภิรมย์ พัฒ [...]

อ่านต่อ