โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

เข้าชม 13 ครั้ง

@นาหว้า..พาสร้างสรรค์ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางสาวสุริยาวดี  ภิรมย์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า มอบหมายให้นางชลธิชา มาตรรักษ์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน  ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บ้านอูนนา ม.3 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม

(Visited 13 times, 1 visits today)