ประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ประจำปี 2561 จำนวน 8 หมู่บ้านๆละ 5 คน รวม 40 คน

เข้าชม 17 ครั้ง

@นาหว้า…พาสร้างสรรค์ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้า มอบหมายให้นางสาวสุริยาวดี ภิรมย์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ประจำปี 2561  จำนวน 8 หมู่บ้านๆละ 5 คน รวม 40 คน   โดยศึกษาและทำความเข้าใจแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบ และวางแผนการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม…

(Visited 17 times, 1 visits today)