ประชุมประจำเดือน กำนัน,ผญบ.,สารวัตรกำนัน,ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง,แพทย์ประจำตำบล ครั้งที่ 12/2560

เข้าชม 7 ครั้ง

@นาหว้า..พาสร้างสรรค์  1 ธันวาคม 2560  เวลา 9.00 น.

นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานการประชุมประจำเดือน กำนัน,ผญบ.,สารวัตรกำนัน,ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง,แพทย์ประจำตำบล ครั้งที่ 12/2560 โดยมีนางสาวสุริยาวดี ภิรมย์ พัฒนาการอำเภอนาหน้าและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมชี้แจงข้อราชการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล หอประชุมอำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม

(Visited 7 times, 1 visits today)