ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ

เข้าชม 5 ครั้ง

อำเภอนาหว้า วันที่ 30 พย.60 นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ โดยมีนางสาวสุริยาวดี ภิรมย์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า เป็นเลขานุการ เพื่อสรุปผลการลงทะเบียน การพิจารณาการจัดสรรพื้นที่ และการเตรียมความพร้อม kick off เปิดตลาด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาหว้ จังหวัดนครพนม

(Visited 5 times, 1 visits today)