จัดกิจกรรม สัปดาห์ D-Day การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 2561 “แบบวันเดียวเสร็จ” 1 พัฒนากร 1 หมู่บ้าน บ้านนาพระ ม.6 ต.นาหว้า

เข้าชม 18 ครั้ง

นาหว้า..พาสร้างสรรค์>>>วันที่ 5 ธ.ค.60  นางสาวสุริยาวดี ภิรมย์ พัฒนาการอำเภอนาหว้ามอบหมายให้นางสาวศรินพรรณ ชาวันดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  จัดกิจกรรม สัปดาห์ D-Day การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 2561 “แบบวันเดียวเสร็จ” 1 พัฒนากร 1 หมู่บ้าน บ้านนาพระ ม.6 ต.นาหว้า จำนวน 78 คร. โดยมีผู้นำ อช. ผู้จัดเก็บในพื้นที่ตำบลนาหว้า ร่วมจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในครั้งนี้

(Visited 18 times, 1 visits today)